Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink

13. การทำลายข้อมูลที่เก็บรวบรวมในโครงการวิจัย หลังตีพิมพ์แล้ว มีหลักในการพิจารณาอย่างไร เช่นvideo tape, voice record, รูปภาพ ควรระบุว่าจะทำลายเมื่อใด

Categories: FAQ
Tags:
Print