Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink

12. ผู้วิจัยทำวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ขณะรอส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ ใบรับ รองของ EC (COA) ปกติมีอายุ 1 ปี ได้หมดอายุแล้ว ผู้วิจัยต้องขอต่อใบรับรองจริยธรรม หรือไม่

Categories: FAQ
Tags:
Print