Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
ขอเชิญเข้าร่วมการประชาพิจารณ์ "ร่างแผนแม่บทมาตรฐานการวิจัยในคน"
Admin-ohrs

ขอเชิญเข้าร่วมการประชาพิจารณ์ "ร่างแผนแม่บทมาตรฐานการวิจัยในคน"

ขอเชิญเข้าร่วมการประชาพิจารณ์ "ร่างแผนแม่บทมาตรฐานการวิจัยในคน"

           ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการดำเนินโครงการแผนแม่บทมาตรฐานการวิจัยในคน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนแม่บทและกลไกการขับเคลื่อนมาตรฐานการวิจัยในคนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสุขภาพ และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบันและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

            ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีการประชาพิจารณ์ "ร่างแผนแม่บทมาตรฐานการวิจัยในคน" ขึ้น รายละเอียดและกำหนดการ  >> 

1. วช..pdf 

2. ม.สงขลา นครินทร์.pdf 

3. ม.ขอนแก่น.pdf 

4. ม.เชียงใหม่.pdf 

5. ม.บูรพา.pdf   

ร่างแผนแม่บท >> ร่างแผนแม่บทมาตรฐานการวิจัยในคน 23042019.pdf

สอบถามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 089-7141177 ภายใน 42941-44


Previous Article ประกาศรับสมัคร Trainees
Next Article ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)
Print
943