Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink

เลื่อนกำหนดการตรวจรับรองคุณภาพฯ ช่วงเดือนเมษายน 2563 อย่างไม่มีกำหนด

  • 26 March 2020
  • Author: Admin-ohrs
  • Number of views: 420
  • 0 Comments
เลื่อนกำหนดการตรวจรับรองคุณภาพฯ ช่วงเดือนเมษายน 2563 อย่างไม่มีกำหนด

ตามที่ ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 วช. ร่วมกับผู้ประสานงาน FERCAP พิจารณาเห็นควร ให้เลื่อนกำหนดการตรวจรับรองคุณภาพฯ อย่างไม่มีกำหนด หากสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติและสามารถเข้าร่วมการตรวจรับรองคุณภาพฯได้ทางวช.จะประสานงานสถาบันเพื่อกำหนดการตรวจต่อไป

Print