ประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำระบบเว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน

  • 13 February 2018
  • Author: Admin-ohrs
  • Number of views: 551
  • 0 Comments
ประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำระบบเว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน ได้จัดการประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดพัฒนาระบบเว็บไซต์ให้สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Print