Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน


การอบรม เรื่อง แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรม       การวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน 

ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น ห้องบอลรูม ซี ชั้น ๒


           วช. มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนขับเคลื่อนมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดยการการอบรม เรื่อง แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน รุ่นที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๒๕ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อ  เป็นแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบมาตรฐานสากล

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ ๒ »» รุ่นที 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม (แก้ไข 28.9.61).pdf

ดาวน์โหลดกำหนดการและเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ »»» http://gg.gg/djw1a

กรุณากรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบันของท่าน  »» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDdUOyUaRTGZ3s17GcnK3CC0HN7ShYC4fb41bUX7LK_BqIGg/viewformPrevious Article พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างสถาบันภาคีมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย (มสจท.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Next Article ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์”
Print
4085