Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
การประชุมปรึกษาหารือพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ....
Admin-ohrs

การประชุมปรึกษาหารือพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ....

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือคณะผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.......        ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ ชั้น 3 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Previous Article โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการในมนุษย์
Next Article ประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำระบบเว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
Print
2007