Ümraniye evden eve nakliyat
hacklink
เลื่อนกำหนดการตรวจรับรองคุณภาพฯ ช่วงเดือนเมษายน 2563 อย่างไม่มีกำหนด

เลื่อนกำหนดการตรวจรับรองคุณภาพฯ ช่วงเดือนเมษายน 2563 อย่างไม่มีกำหนด

ตามที่ ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 วช. ร่วมกับผู้ประสานงาน FERCAP พิจารณาเห็นควร ให้เลื่อนกำหนดการตรวจรับรองคุณภาพฯ อย่างไม่มีกำหนด หากสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติและสามารถเข้าร่วมการตรวจรับรองคุณภาพฯได้ทางวช.จะประสานงานสถาบันเพื่อกำหนดการตรวจต่อไป

Previous Article สมัคร Trainee สำหรับการตรวจรับรองคุณภาพฯ ช่วงเดือน มี.ค. - มิ.ย. 2563
Next Article เปิดรับข้อเสนอ โครงการพัฒนาระบบการทำงานของ สำนักงานคณะกรรมการกลางฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Print
778